העליון: לא ניתן להגיש בישראל תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים בחו"ל

העליון: לא ניתן להגיש בישראל תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים בחו"ל

העליון: לא ניתן להגיש בישראל תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים בחו"ל