נפגעת בחו"ל וכתוצאה מכך נגרם לך נזק גוף?

דע כי יש באפשרותך להגיש תביעה ולקבל פיצוי עבור הנזק שנגרם לך

תביעות בגין פגיעות גוף בחו"ל שונות מתביעות בישראל בעיקר לאור העובדה שככל הנראה לא תוכל לחזור בקרוב לזירת הפגיעה או התאונה. לכן, כל חומר שתאסוף בשלב התרחשות האירוע ישמש אותך בעתיד.

שמור את כל הקבלות

שמור את כל הקבלות המעידות על ההוצאות הרפואיות ששולמו בעקבות תאונות בחו"ל, כגון עזרים רפואיים, טיפולים, אמבולנס וכד'. ללא הקבלות הללו יהיה מאד קשה להוכיח אח"כ האם אכן שולמו הסכומים וכנגד מה.

תתעד הכל

הקפד לתעד ולאסוף את מירב הפרטים האפשריים בנוגע לתאונה. תמונות של מקום האירוע, בהן ניתן לראות את הסיבה לתאונה וכל פרט רלוונטי אחר, שמות ופרטים של עדים לתאונה, מספר הרכב בו נסעת, מספר הרכב הפוגע, וכמובן את כל המסמכים הרפואיים.

קבל טיפול רפואי מסודר

גש למוסד רפואי מקומי על מנת לקבל טיפול רפואי מתאים, שם תפרט כיצד קרתה התאונה. יש לשמור את כל המסמכים הרפואיים שיערכו בעקבות הפנייה לקבלת הטיפול, מסמכים אלה משמשים כעדות על התרחשות התאונה במועד, במקום ובאופן שתיארת.

תמשיך טיפול רפואי עם שובך ארצה

פנה לקופת החולים ותעלה בפני הרופאים המטפלים את כל הכאבים והמגבלות מהם הנך סובל, גם אם אלה נראים חולפים או זניחים. עליך לבקש הפניות מתאימות לרופאים מקצועיים ולמומחים.

אנשים רבים הסובלים מפגיעות עקב תאונה בחו"ל משוכנעים שעם חזרתם לישראל נסתם הגולל על התאונה ולא ניתן יותר לעשות שום דבר. לא כך הדבר!

עם שובך חזרה ארצה צור קשר איתנו - לקבלת ייעוץ על המשך הטיפול ומיצוי זכאותך לפיצוי!